Hvad er god ledelse?

Ledelsens rolle er vigtig – og at være en god ledelse er et af det sværeste job der findes. Vidste du for eksempel, at en af dine fornemste opgaver som leder er, at motivere dine medarbejdere g at dette ofte er vigtigere end formel kompetence? Hvis ikke, giver vi dig nogle gode tips til hvordan du kan gå til værks – det behøver ikke være så svært som du tror. Nedenfor finder du flere gode råd til hvordan du kan blive en bedre chef.

1. Motiver dine medarbejdere

god ledelse

Stil spørgsmål

Motiverede medarbejdere gør altid et bedre stykke arbejde. Spørg dig selv om hvorfor dine medarbejdere bør arbejde for dig. Hvad er det som gør de gode dage gode? Hvad er det der får ansatte til at blive, trods det at nogle dage kan være mere stressende end andre, eller anstrengende end andre. At skabe motivation kan være så enkelt som at regelmæssigt stille spørgsmål, om hvad dine medarbejdere synes om deres job. Bed dem svare ærligt. Det viser at du er interesseret i hvordan deres arbejdssituation ser ud. Respekter også dine arbejdsgruppe-vurderinger – så vil dine medarbejde arbejde bedst.

Vær åben for forandringer

Findes der noget som dine medarbejdere er utilfredse med? Vis så, at du er åben overfor forandringer. Er der et problem? Vis at du er klar til at løse det – og at du er klar til at handle nu. Problemer løses nemlig bedst når de dukker op.

bra ledarskap

Sørg for at dine medarbejdere har det godt

Den mest effektive måde at motivere sine medarbejdere på, er at bekræfte og opmuntre dem – og at gøre det ofte. Så befinder dine medarbejdere sig godt, og de bliver mere motiverede til at gøre den lille smule ekstra som kræves, for at man f.eks. bliver klar før en deadline.

bra ledarskap

Identificer styrker

Kan du identificere dine medarbejderes styrker? Det skal en god chef altid kunne – og derefter være god til at vise at deres styrker er værdsatte. Hvis du har et møde med dine egen chef, fortæl da gerne hvis nogle af dine medarbejdere har gjort det ekstra godt. Når den ansatte sidenhen hører hvad du har sagt om ham/hende, føler han/hun sig altid ekstra værdsat.

Ros gerne dine medarbejde individuelt. Tal med dem når de har tid – og kom ind på detaljer. Af og til er en kort samtale nok, for at få arbejdsmoralen til at være i top. ”Godt arbejde!” er en enkel kommentar, som mange ansatte er glade for at høre.

bra ledarskap

Vis værdsættelse

Fortæller du dine medarbejdere hvor meget du værdsætter dem? Det skal du gøre som chef og leder. Spørg dem helt enkelt, om de har lyst til at tage en kop kaffe, og fortæl da, hvad det er du værdsætter. Måske arbejder de altid effektivt og er klar til at gøre en ekstra indsats. Måske er de gode til at motivere andre, eller nemme at arbejde sammen med? Hvilken egenskab det end handler om, så skal du sige det, så dine ansætte skal have det godt og synes om det de gør.

bra ledarskap

Skab godt sammenhold

Hvordan er sammenholdet i gruppen? Som chef skal du kunne skabe et godt sammenhold. Det det, sammen med påskønnelse, der for mange ansatte til at trives godt på deres job – både med dig som chef, sine kolleger og med sine arbejdsopgaver. Lav derfor fælles aktiviteter oftest muligt, eller hvorfor ikke planlægge en fælles frokost? Hvis du opfordrer til aktiviteter som dine ansatte synes om, bliver de mere motiverede til at arbejde. Hvis de f.eks. godt kan lide sport og andre sunde aktiviteter, er en motions-time om ugen en god investering

bra ledarskap

Glem ikke kaffepausen

Har du nogle ansatte som gerne arbejder lidt for meget, skal du opfordre ham eller hende til at tage flere pauser. Og glem ikke selv kaffepauserne. Tag gerne en kaffepause med dit personale. Fælles kaffepauser er godt for sammenholdet i gruppen, og skaber også bedre forhold på arbejdspladsen.

2. Arbejd målorienteret

bra ledarskap

Sæt målet lavt

Er du en chef som altid sætter høje mål, som derefter ikke kan opfyldes? Så skal du stoppe med det. Hvor underligt det end kan lyde, så er det bedre at sætte målet lavt, end at for højt. Når resultatet derefter overskrider målet, føles arbejdet altid mere effektivt. Dette betyder ikke at du aldrig skal sigte mod stjernerne; en god chef ved hvordan man gør gode afvejninger, og en gang i mellem kan høje mål være ekstra motiverende til at præstere mere.

bra ledarskap

Stil højere krav til dig selv

Når du sætter mål, bør du altid stille højere krav til dig selv end til dine ansatte. Det er nemlig dig som sætter baren for hvordan arbejdet bør udføres – og du bør være dine ansattes forbillede.

bra ledarskap

Sæt tydlige og konkrete mål

Er du sikker på, at hver medarbejder ved hvad de præcise mål er? Det skal de vide for at kunne prioritere, og fokusere på de rigtige arbejdsopgaver. Fortæl dine ansatte hvad de prævise mål er, hvornår der er deadline, og hvad der skal ske med resultatet.

Det er også vigtigt at dine ansatte er klare over deres roller. For at være sikker på, at de ansattes roller er klart formulerede for dem selv, kan du f.eks. søge hjælp hos FIRO-modellen som er et godt værktøj til at se hvilken fase arbejdsgruppen befinder sig i.

bra ledarskap

Giv konstruktiv og målfokuseret feedback

For at arbejdsgruppen skal opnå målene, skal du give regelmæssig og konstruktiv feedback. Den feedback, du giver, bør også være målfokuseret. Organiser møder i små grupper, eller individuelt, hvor det kun er dig og den ansatte som du vil give feedback til, og derefter komme ind på detaljer. Afsæt tid til mødet hvor du giver feedback, så dine ansatte kan skrive det ind i kalenderen.

bra ledarskap

Giv negativ feedback individuelt

Når du har brug for at give feedback af mere negativ karakter, for eksempel hvis noget trænger til forbedring, for at målene skal opnås, sørg da for at gøre det individuelt. Ellers føler dine ansatte sig sårbare og ekskluderede.

bra ledarskap

Lær at forstå dine ansattes reaktioner på feedback

Forstår du dine ansattes reaktioner på den feedback du giver? Er du usikker, er Feedback trappen en brugbar model, som viser hvordan man reagerer forskelligt, alt efter på hvilket trappetrin man befinder sig på. Først på det øverste trappetrin, kan rigtig forandring ske. Du bør hjælpe dine ansatte derhen, så at de skal kunne skabe den forandring, som måske kræves for at de fastsatte mål skal kunne nås.

3. Uddeleger

bra ledarskap

Uddeleger mere

Du er formodentlig chef, da du er god til det du gør. Men dette indebærer ikke, at du skal gøre alt. At uddelegere indebærer nemlig at du tager vare på dine ansattes kompetencer – og det skal du gøre som chef. De ansatte kommer da også til at føle, at du ved, at de er i stand til at gøre et godt arbejde.

bra ledarskap

Gå fra små til større ansvar

Begynd ved at uddele små opgaver, for derefter at give dine ansatte mere og mere ansvar.

bra ledarskap

Giv tydelige instruktioner

Sørg for at arbejdsinstruktionerne er tydelige, så dine ansatte ved hvordan arbejdet skal udføres. Alle drager da også fordel af tydelighed.

bra ledarskap

Vær en støtte

Du skal være der som støtte, hvis dine ansatte har brug for hjælp efter du har uddelegeret en del af ansvaret. Måske har de også brug for coaching, inden de begynder deres arbejdsopgaver.

bra ledarskap

Få dine ansatte til at vokse

At observere og opfordre dine ansattes styrker er godt, men uddeleger også opgaver som gør at de får prøvet nye ting. Dette forstærker allerede konstaterede styrker, samtidigt med at det viser skjulte talenter. Resultatet bliver en øget selvforståelse og en bedre gruppedynamik – og dermed et bedre udført arbejde.

bra ledarskap

Tag ansvaret for dine ansattes fejl

Hvis nogen af dine ansatte begår en fejl, efter du har uddelegeret arbejdsopgaverne, tag da skylden for det, selvom ansvarer måske ikke direkte er dit. Så skabes der en virksomhedskultur hvor dine ansatte ikke er bange for at lave fejl. Dette er meget vigtigt. Dine ansatte kommer da til at lære af sine fejl, og samtidigt bliver de mere motiverede til at finde nye og kreative problemløsninger. På sigt leder dette til forbedringer.

bra ledarskap

Fokuser på positiv belønning

Hold øje med når dine ansatte gøre noget godt, og laver sine arbejdsopgaver – og sørg da også for at fejre det. Måske kan du for eksempel byde på frokost, eller give dine ansatte en eftermiddag fri. Hvis fokus ligger på positiv belønning, når dine ansatte gør noget godt, skabes en virksomhedskultur hvor alle har det godt.

bra ledarskap

Tag ikke æren for dine ansattes fremgang

Lad dine ansatte selv tage æren for fremgang. Så biver den endnu mere motiverede til at færdiggøre flere ogpaver, endnu bedre. Hold dig derfor i baggrunden, og indrøm i stedet dine egne fejl. Er du en god chef, får du også den bekræftelse du har brug for. Fortæl dine ansatte at du kunne have løst opgaven på en anden måde. Så bliver du et godt forbillede, og dine ansatte lærer også af de fejl du begår.

4. Kommuniker effektivt

bra ledarskap

Negliger ikke dine ansattes problemer eller spørgsmål

Tag altid dine ansattes problemer alvorlige. Og stil også dine egne spørgsmål, så du er sikker på at dine ansatte har fået svar på det de undrede sig over, og at budskabet de ville kommunikere er trængt igennem.

bra ledarskap

Kommuniker mere uformelt

Kommuniker også på en mere uformel måde, og tal ikke altid kun om arbejde. Hvis du er oprigtigt interesseret i dine ansatte, så bliver de mere loyale både mod dig som chef, og mod virksomheden. Spørg for eksempel ind til hvordan dine ansatte har de, og om de har haft en god weekend.

bra ledarskap

Gå ikke over grænsen

Alle vil ikke tale om alt. Tænk på at alle mennesker ikke er lige åbne med at dele ud af information, af mere privat karakter på arbejdspladsen – dette er helt normalt. Vi er alle forskellige og har forskellige måder at kommunikere på. Det skal du respektere.

bra ledarskap

Lyt

Er du altid den som stiller spørgsmålene der tages på møderne? Tænk på at det ikke altid behøver at være sådan. Som chef skal du kunne lytte til det dine ansatte synes, og hvad de har at sige om sagen. Lad dem komme med idéer uden at du blander dig bare for sagens skyld.

bra ledarskap

Løs konflikten

Opstår konflikter, hvilket ikke er helt usædvanligt, hvis gruppen for eksempel befinder sig i kontrolfasen ifølge FIRO-modellen, bør du hjælpe dine ansatte til at kommunikere bedre, og se sagen fra forskellige synsvinkler. Vis at du er der, og at du lytter, men gå ikke ind i konflikten som dommer.

bra ledarskap

Lad alle få lov til at tale

Det er vigtigt at lade alle have sin egen mening – og du skal lade alle få lov til at tale, og komme med holdninger og meninger. Dette sker bedst hvis stemningen i gruppen er så tillidsfuld og tryg som muligt.

bra ledarskap

Stræb efter at forstå

En god chef er ikke bare en omhyggelig med selv at være tydelig, han eller hun stræber også efter at forstå, hvad de ansatte siger og synes. Sørg derfor for, at du ikke bare hører efter, uden at du også har lyttet og forstået.

bra ledarskap

Bekræft ved at forstå

For at forstå hvad dine ansatte virkelig sikger, kan du bekræfte det du hørte, ved at stille spørgsmål. Spørg om du har forstået, og opfattet sagen korrekt. Så viser du også at det er okay at spørge, samtidigt med at du opfordrer andre som ikke tør spørge, for eksempel på grund af at de er bange for at fremstå ukyndige.

bra ledarskap

Gentag med egne ord

En anden effektiv måde at sikre, at informationen virkelig er trængt ind, er selv at gentage hvad den andre har sagt, bare med egne ord.

5. Vær retfærdig

bra ledarskap

Undgå favorisering

Er du retfærdig som du ville ønske? Mange af os er desværre ikke. Det er dog vigtigt at passe på ligheden på arbejdspladsen, ved at behandle og imødekomme alle på samme måde. Også hvis du kommer bedre ud af det med nogle medarbejdere, skal du undgå favorisering, som kun skaber unødvendige konflikter blandt de andre ansatte.

bra ledarskap

Giv alle lige meget positiv respons

Det er ofte betydeligt lettere at give mere positiv respons til mennesker, som man føler at man kommer bedre ud af det med, end til andre. En god chef giver alle lige meget opmærksomhed og opfodring. Giv også lige meget feedback til alle.

bra ledarskap

Søg ikke efter andres bekræftelse

Da man gerne vil kunne synes om som chef, er det let at komme til at søge efter andres bekræftelse. Husk i stedet, at du ikke behøver at være lidt af alle, altid.

bra ledarskap

Behandl dine medarbejdere godt – og få flere glade kunder

Imødekommenhed smitter. Behandl derfor dine ansatte godt – de er virksomhedens store styrke og ressource. Så kommer dine ansatte højst sandsynligt også til at behandle deres kolleger, og dine kunder på samme positive måde. På sigt leder dette til at virksomheden får et godt ry, og også flere glade kunder.