DISC Profil – hvilken personlighedstype er du?

Nøglefaktorerne i en DISC-analyse er de fire forskellige DISC-profiler: Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Konformitet. Selvom de fire DISC-profiler formelt set kaldes for Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Konformitet efter Marstons teori, beskrives de herfra ved hjælp af farverne Rød (D), Gul (I), Grøn (S) og Blå (C).

DISC-profil

Først og fremmest er det vigtigt at pointere at ingen af profilerne er “bedre” eller “værre” end nogen af de andre – en DISC-profil beskriver blot en type af adfærd. Hver og en af disse adfærdstyper har sine styrker og svagheder.

Det er ganske sædvanligt at adfærdsprofilerne er kendetegnet ved en enkelt af DISC-profilerne, for eksempel et individ med meget Rød (Dominant) eller en person, der har meget Grøn (Stabil). Lige så ofte sammensættes personlighedsprofilen dog af en kombination af de forskellige DISC-profiler, hvilket også leder til både mere komplekse kombinationer og tolkninger.

En forståelse af de karaktertræk som indgår i de fire DISC-profiler er derfor et vigtigt første skridt i tolkningen af hver DISC personlighedsprofil. De forskellige faktorer hjælper til at definere en persons motivation og drivkraft, modvilje og ubehag, samt personens almene adfærdsmønster.

DISC Profil - RodDISC Profil - GulDISC Profil - GronnDISC Profil - Bla

• Dominans (D) – kendetegner personer som er ligefremme, beslutsomme og målrettede.

• Indflydelse (I) – kendetegner personer som er sociale, kommunikative og som er team-byggere.

• Stabilitet (S) – kendetegner personer som er rolige, loyale og som er holdspillere.

• Konformitet (C) – kendetegner personer som er strukturerede, omhyggelige og professionelle.

KONTAKT OS

Pär Svensson

Certificeret DISC ekspert

Udfyld formularen!

Ja, jeg vil udvikle min kommunikation!

KONTAKT OS

Rød – D

Resultatorienteret, selvmotiverende, uafhængig

Generelt: Ligefrem, ambitiøs, krævende, konkurrencepræget

Mål: Resultat

Søger: Kontrol

Undgår: Afhængighed

Under pres: Kommanderende

Fremtoning: Effektiv

Strategi: Magt

Rød/Gul – D/I

Resultatorienteret, entusiastisk, selvmotiverende, selvsikker

Generelt: Udadvendt, ligefrem, social, ambitiøs

Mål: Resultat & opmærksomhed

Søger: Kontrol & Påskønnelse

Undgår: Afhængighed & Ensomhed

Under pres: Kommanderende eller Verbalt angribende

Fremtoning: Venlig & Effektiv

Strategi: Mennesker & Magt

Gul – I

Entusiastisk, påvirkende, selvsikker

Generelt: Udadvendt, selskabelig, udtryksfuld, optimistisk

Mål: Social opmærksomhed

Søger: Påskønnelse

Undgår: Ensomhed

Under pres: Verbalt angribende

Fremtoning: Venlig

Strategi: Mennesker

Blå/Rød – C/D

Omhyggelig, samarbejdsorienteret, resultatorienteret, selvmotiverende

Generelt: Afventende, ligefrem, selvsikker, objektiv

Mål: Resultat & Procedurer

Søger: Kontrol & Fakta

Undgår: Afhængighed & Usikkerhed

Under pres: Kommanderende eller Undvigende

Fremtoning: Effektiv & Korrekt

Strategi: Fakta & Magt

Gul/Grøn – I/S

Entusiastisk, selvsikker, udholdende, eftertænksom

Generelt: Udadvendt, eftertænksom, selskabelig, rolig

Mål: Støtte & Opmærksomhed

Søger: Påskønnelse & Tid

Undgår: Ensomhed & Forandring

Under pres: Verbalt angribende eller Kompromis-søgende

Fremtoning: Venlig & Støttende

Strategi: Pålidelighed & Mennesker

Blå – C

Omhyggelig, samarbejdsorienteret, forsigtig

Generelt: Detaljeret, afventende, upartisk, kvalitetsbevidst

Mål: Procedurer

Søger: Fakta

Undgår: Usikkerhed

Under pres: Undvigende

Fremtoning: Detaljeret

Strategi: Bevis

Grøn/Blå – S/C

Udholdende, forsigtig, eftertænksom, omhyggelig

Generelt: Eftertænksom, afventende, rolig, detaljeret

Mål: Støtte & Procedurer

Søger: Tid & Fakta

Undgår: Forandring & Usikkerhed

Under pres: Kompromis-søgende eller Undvigende

Fremtoning: Rolig & Detaljeret

Strategi: Pålidelighed & Bevis

Grøn – S

Udholdende, principfast, eftertænksom

Generelt: Eftertænksom, rolig, generøs, hjælpsom

Mål: Støtte

Søger: Tid

Undgår: Forandring

Under pres: Kompromis-søgende

Fremtoning: Rolig

Strategi: Pålidelighed

Rød Dominans

Vi ved at Røde DISC-profiler arbejder i raskt tempo og går direkte til sagen. De kan også forekommende spørgelystne og er ofte skeptiske. Du kommer til at mærke at Røde personer optræder selvsikkert, træffer hurtige beslutninger og er ganske ligefremme.

Men hvilke forskelle findes der indenfor den Røde DISC-profil? Hvordan påvirker placeringen indenfor DISC-analysen?

Rød DISC-profil

DISC Analys Profil Röd

Den Røde personlighed prioriterer RESULTATET – og forlanger desuden at slutresultatet skal være rigtig godt. Hvis du eksempelvis spiller et spil, om det så bare er et almindeligt selskabsspil, vil de altid vinde. Røde personer leder altid efter nye måder at maksimere sin effektivitet, og dermed også sine successer. Men de vil ikke have let spil; de elsker nemlig udfordringer.

Hvis du arbejder eller bor med en Rød personlighed ønsker du måske at den pågældende person var lidt mindre krævende og lidt mere tålmodig. De Røde personlighedsprofiler kæmper for at kunne vise empati; for eksempel bliver du måske nødt til at forklare dem hvad andre mennesker tænker, og samtidig bede dem have lidt mere tålmodighed.

DISC Profil: Røde DISC-profiler kendetegnes ved at de er resultatorienterede og kan lide udvikling.

Deres lederstil kendetegnes ved at de giver ordrer.

Røde chefer som ledere kan være håndfaste og beslutsomme når de forsøger at få andre til at arbejde i raskt tempo mod ambitiøst satte mål. Men de risikerer også at være meget egoistiske og påvirke andre på bekostning af etik og moral.

Rød/Blå DISC-profil

DISC Analys Röd Blå
Hvordan adskiller den Rød/Blå profil sig fra den Røde? De er mere fokuserede på UDFORDRINGER. Udfordringer gør dem fulde af energi; de elsker at udforske nye muligheder, og evaluerer dem omhyggeligt.

Faktum er at de, præcis som de Blå DISC-profiler, kan blive for ufølsomme eller sarkastiske, og selvom de ikke vil det kan de til og med blive nedladende og drage for hurtige og hårde konklusioner om andre.

Hvis du vil støtte en Rød/Blå DISC-profil kan du forsøge at hjælpe denne med at forstå andres følelser. Personen skal måske ligefrem kæmpe med sig selv for at deltage i gruppeaktiviteter eller for at påtage sig en opgave som opleves som rutinemæssig. Mind gerne den Rød/Blå person om at det kan være en stor og spændende udfordring at arbejde i en gruppe med andre. Rutineopgaver kan også betyde en tiltrængt pause fra konstant at skulle finde de meste fordelagtige strategier, hvilket i sig selv kan føre til øget kreativitet.

DISC profil: De Rød/Blå DISC-profiler kendetegnes ved at de er kreative.

Deres lederstil er bestemt.

De Rød/Blå profiler kan være spørgelystne og selvstændige chefer, som ikke er bange for udfordre status quo, for at opnå bedre resultater. Men de kan også meget vel være kyniske og ufølsomme i sin lederstil, hvilket gør at der skabes en negativ stemning.

Rød/Gul DISC-profil

DISC Analys Röd Gul
Denne Røde profil er den raskeste af dem alle; den agerer hurtigt – og en gang imellem går det endda lidt for kvikt. Af de Røde profiler er de Rød/Gule ofte de behageligste, formodentlig fordi de udviser mere entusiasme.

Det kan være en stor udfordring at få denne profils totale opmærksomhed, eftersom den pågældende person let kommer til at kede sig – men elsker ACTION og at der sker noget.

Rød/Gule DISC-profiler behøver ofte hjælp til at agere på en måde som andre ikke opfatter som aggressivt. Når de bliver stressede af at forsøge at få andre til at gøre noget, kan de eksempelvis også fremstå som egoistiske, manipulerende eller alt for dominerende.

DISC Profil: De Rød/Gule DISC-profiler kendetegnes ved at de er inspirerende.

I sin lederstil er de banebrydende pionerer.

Rød/Gule personer kan være selvsikre og passionerede ledere, som inspirerer andre til at vove at tage risici og til at teste nye veje, men de kan også være impulsive chefer med alt for stor tiltro til egen formåen, som charmerer andre for at få støtte til urealistiske mål og idéer.

DISC Profil - Gul

Gul Indflydelse

Man kan ofte genkende Gul DISC-profiler på deres opsøgende og energiske facon; de er optimistiske og varme personer som har talens gave. Denne personlighedsprofil vil opleve livet med alle sanser: de vil røre, lugte, se og smage – for derefter at gå videre til en ny oplevelse og erfaring. På arbejdspladsen ses de meget sjældent hensunket i detaljerede regneark.

Men hvordan skiller de forskellige Gule DISC-profiler sig ud fra hinanden? Hvordan påvirker placeringen indenfor DISC-analysen?

Gul DISC-profil

DISC Analys Profil Gul
Den Gule personlighedsprofil kendetegnes af sin ENTUSIASME; den pågældende person er ivrig og opstemt over nye muligheder. En Gul DISC-profil kan ofte ses fortælle en historie med vildt gestikulerende arme, lydeffekter og udtryksfulde metaforer, før de sidenhen glemmer hvad selve pointen var.

Takket være sin charme og sine sociale kompetencer er de ofte meget populære. En gang imellem går de dog til yderligheder i følsomhed og iver, for eksempel når de giver ros, hvilket kan få andre til at føle som ubekvemt til mode. Du kan hjælpe en Gul DISC-profil ved at forsøge at få personen til at være lidt mere objektiv, og ved at forsøge at få dem til at fuldføre påbegyndte arbejdsopgaver og projekter.

Hvis du er i konflikt med en Gul DISC-profil skal du være en god lytter. Samarbejde er nemlig vigtigt for den pågældende person; understreg derfor i stedet gruppens samarbejde og, om muligt, muligheden for nye udfordringer og opgaver.

DISC Profil: De Gule DISC-profiler kendetegnes ved at de er initiativtagere.

Deres lederstil er motiverende.

Gule ledere med kapacitet til at motivere andre kan være optimistiske, ivrige og villige til at tage risici når der gælder nye kreative idéer, men de kan også være splittede og uberegnelige, og ikke se noget behov for at tænke på konsekvenserne.

Gul/Rød DISC-profil

DISC Analys Gul Röd
Hvad adskiller den Gul/Røde DISC-profil fra den Gule? Den Gul/Røde DISC-profil vil se handlekraft og ACTION. De bliver eksalterede af nye gennembrud, har et hurtigere arbejdstempo og vil have at der sker fremskridt. De motiveres af fart og styrke, hvilket gør at de også kan være impulsive og tilmed gå til verbalt angreb, hvis de bliver for stressede.

En Gul/Rød kollega kan opføre sig rastløst under mødet, specielt hvis personen ikke får lov at sige så meget. Men den pågældende person kan også godt overtage diskussionen, og hvis det sker, så fremfører personen formodentligt sit budskab med stor passion.

At få en person med en Rød/Gul DISC-profil til at gennemgå et husholdnings-budget kan være en udfordring; han kan sandsynligvis se målet for besparelserne, men formår ikke at holde fast i et stramt madbudget. Personen kan også komme med nye smarte måder til at få budgettet til at gå op, så målet nås.

DISC Profil: De Rød/Gule DISC-profiler kendetegnes af sine overtalelsesevner.

I sin lederstil er de en banebrydende pioner.

Rød/Gule personer kan være selvsikre og passionerede ledere, som inspirerer andre til at tage risici eller gå i nye retninger, men de kan også være impulsive chefer med for stor tro på sig selv, og som anvender sin charme for at få støtte til nye risikofyldte projekter.

Gul/Grøn DISC-profil

DISC Analys Gul Grön
Det her er en roligere personlighedstype som ikke haster fremad i lige så raskt tempo. Den Gul/Grønne DISC-profil værdsætter SAMARBEJDE højt.

Hvis du behøver at blive mindet om alle menneskers godhed er det denne DISC-profil, du ska lede efter; de er varme, venskabelige og accepterende som personer. En Gul/Grøn kollega kan for eksempel foreslå at I også undersøger hvad nogen andre har at sige om sagen i en diskussion, eller at I starter et samarbejde med en anden afdeling. De arbejder ofte også som frivillige i forskellige former for velgørenhedsorganisationer eller samler penge ind til værdigt trængende. En Gul/Grøn DISC-profil har vældig svært ved at afskedige nogen.

De påvirker andre med sin støttende og empatiske facon, præcis som gruppearbejde er en selvfølge for dem. Derimod tenderer en Gul/Grøn DISC-profil til at tage kritik personligt, og til at undgå konflikter. De kan heller ikke lide at skulle lægge pres på nogen, og giver hellere opmuntring end negativ kritik.

DISC Profil: De Gul/Grønne DISC-profiler kendetegnes ved at de er rådgivende.

Deres lederstil er bekræftende.

Til sine fordele er Gul/Grønne personer en type ledere som støtter sine medarbejdere og som arbejder for at skabe et respektfuldt og positivt arbejdsmiljø. Blandt ulemper hører dog at de også kan være konfliktsky chefer, som er vage i sine krav og som ikke formår at holde andre ansvarlige for deres handlinger.

DISC Profil - Gronn

Grøn Stabil

Grønne DISC-profiler tenderer til at være mere forsigtige og tankefulde end opsøgende og sociale. De er varme og ærlige personer som accepterer andre som de er, og som også arbejder i langsommere tempo. Hvis du vil have at nogen skal lytte tålmodigt på, hvad du har at sige, er den Grønne personlighedsprofil formentlig den rette person at tale med. Og har du brug for at komme væk fra en hektisk og kaotisk arbejdsdag er dennes hjem eller kontor formentlig den rette plads.

Men hvad findes der af forskelle mellem de Grønne DISC-profiler? Hvorledes påvirker placeringen indenfor DISC-analysen?

Grøn DISC-profil

DISC Analys Profil Grön
De Grønne DISC-profiler prioriterer STØTTE, er venlige og tenderer mod at være gode lyttere. Selvom de også kan fremstå som eftergivende for andre profiler, foretrækker de at du er oprigtig og pålidelig.

Hvis du arbejder eller lever sammen med en Grøn DISC-profil hænder det sikkert at du ønsker at personen var mere oprigtig omkring sine egne hensigter, var mindre passiv ved konflikter og mere selvsikker i vejen frem. Grønne DISC-profiler kan være alt for forsigtige, men andre bruger gerne deres fokus på at skabe et forudsigeligt og velordnet arbejds- eller hjemmemiljø.

Når tingene ikke går så godt kan en Grøn DISC-profil være en trøst. Hvis du derimod leder efter nogen som kan lide spænding og eventyr er det måske bedre at lede efter en anden ven.

DISC Profil: De Grønne DISC-profiler kendetegnes ved at de er specialister eller at de ordner sagerne.

I sin lederstil er de inkluderende.

Grønne inkluderende chefer tenderer til at være ærlige, og får ofte andre som de samarbejder med til at træffe beslutninger som tilgodeser alle. En gang imellem kan de dog være alt for passive og stole for meget på andre, hvilket gør at visse personer måske udnytter deres tålmodighed og støtte.

Grøn/Gul DISC-profil

DISC Analys Grön Gul
Den Grøn/Gule DISC-profil adskiller sig fra den Grønne ved at den er mere fokuseret på SAMARBEJDE.

På en arbejdsplads kan man eksempelvis se at en Grøn/Gul DISC-profil ofte involverer andre i sine beslutninger og handlinger. Personen tager måske også mere på sig end han orker eller kan håndtere, eftersom han har svært ved at sige nej. Grøn/Gule DISC-profiler er populære som kolleger, og de kender alle.

Hvis du vil hjælpe en Grøn/Gul DISC-profil kan du gøre det ved at håndtere problemer som dukker op hurtigt og direkte; de kan virkelig ikke lide konflikter og at gøre andre kede af det. De har også svært ved at at se hvordan en konflikt kan være en del af et godt samarbejde. Hvis du er uenig med en Grøn/Gul DISC-profil, så fortæl personen at uenighed ikke betyder at Jeres personlige eller professionelle forhold ophører.

DISC Profil: De Grøn/Gule DISC-profiler karakteriseres ved at de er handlekraftige.

Deres lederstil er bekræftende.

Til sin fordel har de at de udgør en type ledere som støtter sine medarbejdere og som arbejder for at skabe et respektfuldt og positivt arbejdsmiljø. Til ulempe har de imidlertid at de også kan være konfliktsky chefer, som er vage i sine krav og som ikke formår at holde andre ansvarlige for deres handlinger.

Grøn/Blå DISC-profil

DISC Analys Grön Blå
Denne Grønne profil er den som arbejder mindst hurtigt. Grøn/Blå DISC-profiler prioriterer STABILITET højt – ofte så højt at de også kan fremstå som ufleksible, mens de egentlig blot er forsigtige og vil undgå overraskelser.

Præcis som de andre Grønne profiler kan denne DISC-profil have svært ved at få sin stemme hørt, eller ved at være på forkant med noget. Grøn/Blå DISC-profiler har derimod en tendens til at blive mindre følsomme ved usikkerhed og under tidspres. Men bare fordi de giver efter for andres vilje eller udtalelser er det ikke sikkert at de er enige med dem; de er diplomatiske.

Med sin pålidelighed, sit rolige gemyt og sin selvkontrol fremstår den Grøn/Blå DISC-profil som en rigtig stabil kollega. Man kan gå ud fra at dennes arbejde vil være korrekt, strukturereret og omhyggeligt, hvilket oftest også er tilfældet.

DISC Profil: De Grøn/Blå DISC-profiler karakteriseres ved at de er undersøgende.

I sin lederstil er de ydmyge.

Grøn/Blå personer kan være ydmyge og retfærdige ledere, hvis stabilitet og konsekvenstænkning gør at de får et pålideligt resultat. Men de kan også være alvorlige og overforsigtige chefer som er bange for at udfordre den aktuelle tilstand.

DISC Profil - Bla

Blå Konform

Typisk for Blå DISC-profiler er at de er spørgende og skeptiske, ligesom de også er forsigtige og tankefulde. De sætter kvalitet og omhyggelige analyser højt. Desuden er de diplomatiske. De kan virke modvillige mod nye idéer og er dårlige til at tage mod kritik, hvis nogen kritiserer deres arbejde. På en arbejdsplads tenderer de mod at fokusere på analytiske opgaver, som de kan arbejde med selv. De egner sig sjældent til at smalltalke.

Men hvorledes adskiller de forskellige Blå DISC-profiler sig fra hinanden? Hvordan påvirker placeringen indenfor DISC-analysen?

Blå DISC-profil

DISC Analys Profil Blå
Den Blå DISC-profil prioriterer KORREKTHED. De går måske nøje igennem dine arbejdsopgaver eller giver vældig specifik feedback – hele tiden med det samme ansigtsudtryk. De kan ikke lide at lave fejl og vier hellere sin opmærksomhed på information og data end på andre mennesker.

Den Blå DISC-profil kan være svær at lære ordentligt at kende, eftersom den pågældende person tenderer til at holde reaktioner og følelser tilbage. Hvis du leder efter én som kan give dig sympati bør du nok vende dig mod en anden. Udtryk af stærke følelser kan gøre den Blå DISC-profil ilde til mode.

Ofte behøver de at udfordres for at blive opmærksomme på andres følelser, og for at kunne se bort fra fakta og egne arbejdsopgaver.

DISC Profil: De Blå DISC-profiler karakteriseres ved at de er pragmatiske.

I sin lederstil er de omhyggeligt overvågende.

Blå ledere som overvejer tingene nøje kan være pligtopfyldende, ansvarsfulde og disciplinerede. Takket være sine detaljerede analyser og sin omhyggelige planlægning skaber de resultater af høj kvalitet. Men de kan også være chefer som er modvillige til at tage risici og som er perfektionister, hvilket indebærer at de er mindre opmærksomme på sit personale.

Blå/Grøn DISC-profil

DISC Analys Blå Grön
Den Blå/Grøn DISC-profil skiller sig ud fra den Blå ved at de har større accept og et varmere gemyt. Blå/Grønne DISC-profiler værdsætter STABILITET meget, og kan lide pålidelige og forudsigelige resultater, det være sig både i forhold til ens handlinger og til hvordan et køkkenredskab fungerer.

Den Blå/Grønne kollega har formodentligt et rent skrivebord eller kontor. Personen kan også lide at være velforberedt og tager sig tid til at finpudse sine idéer og sin planlægning inden de går til handling.

De Blå/Grønne DISC-profiler tenderer til at have et stabilt temperament og udviser stort tålmod med mennesker eller situationer, som andre synes er svære. Men de kan trække sig væk, hvis de føler sig utilpas.

Man kan formentlig ikke få en Blå/Grøn DISC-profil til at tage på en uplanlagt ferietur eller til at gå spontant i biografen, specielt ikke hvis personen føler sig presset til at gøre det. Men hvis nogen behøver deres ekspertise kommer de derimod gerne og hjælper til.

DISC Profil: De Blå/Grønne DISC-profiler karakteriseres ved at de er perfektionister.

I sin lederstil er de ydmyge.

Blå personer kan være ydmyge og retfærdige ledere, hvis stabilitet og konsekvenstænkning gør at de får et pålideligt resultat. Men de kan også være alvorlige og overforsigtige chefer som er bange for at udfordre den rådende tilstand.

Blå/Rød DISC-profil

DISC Analys Blå Röd
Den Blå/Røde DISC-profil er den mindst forsigtige af de Blå DISC-profiler. Denne profil sætter pris på spændende UDFORDRINGER.

Blå/Røde DISC-profiler kan virke skeptiske, beslutsomme, kolde, alvorlige eller stædige. De forventer at andre skal være kompetente til sit arbejde, og de tager ikke nye idéer i anvendelse uden først at have fået svar på alle sine spørgsmål.

De er ligefremme og kritiske og antager at de som lytter på hvad de siger vil have det sådan. De er oftest både blinde og døve for andres behov og følelser, men de undgår også at sætte sine egne følelser i vejen for rationelle beslutninger som skal tages. Deres mål er at opnå det ønskede resultat.

DISC Profil: De Blå/Røde DISC-profiler kendetegnes ved at de tænker objektivt.

Deres lederstil er bestemt.

De Rød/Blå profiler kan være spørgende og selvstændige chefer, som ikke er bange for at udfordre status quo, for at opnå bedre resultater. Men de kan også godt være kyniske og ufølsomme i sin lederstil, hvilket gør at der skabes en negativ stemning.
Dette var en beskrivelse af DISC personlighedstest farver og hvordan du kan se om din kollega eller ven er Rød, Gul, Grøn eller Blå. Læs mere om hvordan DISC-modellen beskriver farven på forskellige teams.

DISC-profiler og egenskaber

En måde at forstå forholdet mellem de forskellige faktorer i en DISC-profil er at tale om egenskaber. De forskellige karaktertræk kan inddeles i tolv forskellige egenskaber, som hver og én består af en mulig par-kombination af karaktertræk. Eksempelvis kan en person som ved bedømmelsen har meget Rød og lidt Grønt siges at være ”Motiveret”, hvilket påvirker resten af tolkningen. Hver egenskab kan beskrives med en farvekombination, hvor den førnævnte forklares som Rød>Grøn (Rød større end Grøn). Egenskaben Rød>Grøn kendetegnes ved at karaktertrækket Rød er højere end karaktertrækket Grøn i en personlighedsprofil.

Korrekthed (Blå>Gul, som til tider kaldes for Forsigtighed) henviser til individer hvis primære mål er at gøre ting på den rette måde.

Samarbejdsvilje (Blå>Rød) beskriver personer som foretrækker at arbejde i grupper.

Effektivitet (Rød>Gul) indebærer at en person først og fremmest er resultatorienteret.

Entusiasme (Gul>Grøn) karakteriseres af en livlig og udtryksfuld adfærd.

Venlighed (Gul>Rød) er først og fremmest en social underkategori, som kendetegnes af en varm og åben personlighed.

Selvstændighed (Rød>Blå) anvendes for at beskrive personer med selvtillid, som følger sine mål og drømme.

Tålmodighed (Grøn>Rød) kendetegner en rolig og diskret personlighedstype.

Udholdenhed (Grøn>Blå) karakteriseres af en vedholdende og solid adfærd.

Selvtillid (Gul>Blå) anvendes specifikt for at beskrive selvtillid i sociale sammenhænge.

Motivation (Rød>Grøn) er forbundet med selvdrevne personligheder, af typen ”så kører vi!”.

Følsomhed (Blå>Grøn) dukker op i personlighedsprofiler, hvor personen er observant og vidende om sine omgivelser.

Tankefuldhed (Grøn>Gul) anvendes for at beskrive individer som omhyggeligt tænker sine handlinger igennem.

Korrekthed

Egenskaben Korrekthed er en DISC-profil med meget Blåt og lidt Gult. Jo større forskellen er mellem disse to karaktertræk, desto mere Korrekt er den pågældende person. Den modsatte egenskab til Korrekthed er Selvtillid, hvor niveauet af Gult er højere end Blåt.

Denne egenskab kaldes nogen gange også for Forsigtighed. Personlighedstypen som den beskriver, kan ikke lide at lave fejl; kontrollerer sit arbejde gentagne gange, og har også en lyst til at korrigere fejl hos andre, selv når personen bliver bedt om ikke at gøre det. Behovet for kontrol og sikkerhed indebærer at personen aldrig tager risici, hvis ikke det er absolut nødvendigt. Individer med denne personlighedsprofil er også forsigtige i sin kommunikation og fortæller sjældent mere om sig selv end et strikt minimum af information.

Korrekthed er et klassisk introvert personlighedstræk; de som har det er meget analytiske. Deres analytiske træk indebærer ofte at de hellere holder sig tilbage og ikke går til handling, end de risikerer et negativt resultat. De foretrækker det forudsigelige og velstrukturerede. Dette kan føre til at de opfattes som ganske alvorlige og uinspirerende af mere aktive personlighedstyper. Men faktum er at individer med Korrekthed er lige så opfindsomme og kapable til original tænkning som andre personlighedstyper. De er derimod typisk modvillige til at omsætte sine idéer til handling eller kommunikere dem til andre, hvis ikke de bliver opmuntrerede til at gøre det.

Korrekthed har en unik plads i personlighedsprofiler, når den består af en høj værdi af Blåt i kombination med en høj værdi af Rødt. I det tilfælde har personerne analytiske og ganske udtryksløse karaktertræk kombineret med mere krævende og bestemte træk. Kravet til præcision og uviljen til at tage unødvendige risici, som hører sammen med personlighedstypen Korrekthed består, men herudover ønsker Blå og Røde DISC-profiler helt sikkert at også andre omkring dem skal have disse karaktertræk.

DISC Profil personlighetstest röd
DISC profil personlighetstest blå

Eksempel på DISC-profil med højt niveau af Korrekthed

Samarbejdsevne

Det her er den klassiske “regel-orienterede” egenskab, som hører sammen med en persons behov for at være absolut sikker i sin sag. DISC-profilen foretrækker at benytte sig af allerede udarbejdede regler og bestemmelser som et rammeværk for sine idéer. Karaktertrækket Samarbejdsevne kaldes også sådan, eftersom det indebærer en personlighedstype som har behov for støtte fra chefer, kolleger og venner. Disse individer forsøger derfor at opretholde positive arbejdsrelationer til andre.

Samarbejdsevne forveksles til tider med den sociale egenskab, hvilket ikke er korrekt. Denne personlighedstype samarbejder med andre, men som en del af en slags adfærdsstrategi; det gør at personen kan delegere ansvaret og dermed undgå personlige risici. (Det indebærer dog ikke at der ikke kan være andre sociale drivkræfter bag adfærden – hvorvidt det er tilfældet beror meget på niveauet af Gult og Grønt i personlighedsprofilen.)

Uanset hvad motivationen eller drivkraften er, tenderer personer med egenskaben Samarbejdsevne dog til at være gode teammedlemmer. De klarer at fokusere på gruppen som helhed og dens bedste, i stedet for på sine egne behov. Den velorganiserede og strukturerede stil som også udgør en af denne egenskabs karaktertræk, kan tillige være en styrke i gruppesituationer.

DISC profil personlighetstest blå
DISC Profil test blå

Eksempel på DISC-profil med højt niveau af Samarbejdsevne.

Effektivitet

Egenskaben Effektivitet findes i en DISC-profil når Rød er markant højere end Gult. Et Effektivt individ er direkte og bestemt, men har ingen eller kun lidt interesse i personlige spørgsmål. Personer med denne egenskab har et objektivt og analyserende syn på sagen, og drives hensynsløst og upåvirkeligt frem mod sine mål. De bliver nødt til at se resultatet, og giver afkald på kvalitet og detaljer for at nå det.

Navnet på egenskaben, Effektivitet, begrundes i at individer med disse træk karakteriseres af målrettethed og at et behov af at se konkrete resultater. Det indebærer ikke nødvendigvis en velorganiseret eller formaliseret indstilling til tingene, også selvom det ikke kan udelukkes at individerne med denne egenskab også har disse træk.

Selvom om mange profiler kan relateres til Effektivitet, optræder dette karaktertræk oftest hos en eller to specifikke DISC-profiler, som er hinandens modsætninger. Den første, Rød uden andre balancerende faktorer, er en entreprenørtype, hvor karaktertrækket Effektivitet gør det muligt for individet at fokusere på målet og tage umiddelbare beslutninger, uden at blive distraheret.

Den anden almindelige personlighedstype, hvor DISC-profilen Rød er noget afbalanceret af Blåt, bliver behovet for umiddelbare resultater dæmpet af en mere formel og velstruktureret indstilling. Profiler af denne type ses ofte i erhvervsvirksomheder.

DISC Profil analys röd
DISC Profil personlighetstest röd

Eksempel på DISC-profil med højt niveau af Effektivitet

Ja, jeg vil forbedre min selvindsigt!

KONTAKT OS

Entusiasme

Dette er en udadvendt og ekstrovert DISC-profil, som har meget tilfælles med egenskabern Venlighed, men som også har de yderligere egenskaber energi og tempo. Denne livlige personlighedstype viser stærkt sin interesse for den aktuelle sag, og personens overstrømmende stil kan fungere som en inspirerende faktor for andre.

Karaktertrækkene hos en DISC-profil af typen Entusiasme har en tendens til at variere alt efter graden af Rød. Når niveauet af Rød er lavt har individet en tilbøjelighed til at begrænse sin udtryksfulde stil til situationer, hvor den forekommer korrekt og passende, som den er. Individet giver i så fald sjældent ren kritik eller går ind i konflikter; for den pågældende person er det vigtigt hvad andre synes om den.

I de tilfælde hvor graden af Rød er høj, bryder den Entusiastiske personlighedstype sig derimod ikke om at nogen tager adfærden ilde op. Den udadvendte og udtryksfulde adfærdsstil findes stadigvæk også der, men den er bakket op af en mere bestemt indstilling.

DISC Profil test gul
DISC Profil personlighetstest gul

Eksempel på DISC-profil med højt niveau af Entusiasme

Venlighed

Venlige mennesker elsker at tale – kommunikation er den stærkeste egenskab hos denne personlighedstype. Personerne i denne underkategori er opsøgende og ekstroverte, men det er langt fra let for dem at koncentrere sig om verdslige og konkrete sager, og muligheden for social interaktion gør at de let bliver distraherede i sit arbejde.

Venlighed er en vældigt positiv DISC-profil (også selvom den ikke altid er så praktisk); individer med denne type adfærd er sædvanligvis varme, åbne og oprigtigt interesserede i andre mennesker. Som alle Gula personlighedstyper kan de lide at være med i begivenhedernes centrum, men i det her specielle tilfælde bryder de sig også om andres følelser og tanker, specielt når de viser et højt niveau af Grønt.

Venlige individer har ofte en selvsikker stil, specielt når de føler sig tilpasse og accepterede som de er. Men trods denne selvtillid er de ikke specielt bestemmende af sig – deres lave niveau af Rød gør det endda svært for dem at være effektive i pressede situationer og ved konfrontation.

DISC Profil test gul
DISC Analys profil grön

Eksempel på DISC-profil med højt niveau af Venlighed

Selvstændighed

Selvstændighed findes i en DISC-profil når niveauet af Rødt er markant højere end Blåt. Denne personlighedstype føler sig frustreret af regler og bestemmelser – individer med dette karaktertræk foretrækker at følge sine egne idéer, og arbejder ofte alene eller i en ensom chefposition. Denne egenskab er almindelig, eksempelsvis hos iværksættere.

Underkategorien selvstændighed kendetegnes af en stærk konkurrencesans, samt beslutsomhed. De som har selvstændighed som karaktertræk er ofte dynamiske og direkte. Den eksakte måde, det mærkes på i en individs personlighed beror ofte på graden af Gult og Grønt i DISC-profilen.

Niveauet af Gult påvirker hvor socialt motiveret og Selvstændig en person er. Et lavt niveau af Gult indebærer ofte at individet har en autokratisk og dominant indstilling, mens et højt niveau af Gult kombineret med Selvtillid resulterer i en rigtig kraftfuld og overbevisende personlighedstype.

Graden af Grønt er sædvanligvis lavt hos Selvstændige DISC-profiler (præcis som i det viste eksempel). Et almindeligt personlighedstræk er således ofte en lav koncentrationsevne over længere tidsintervaller, og en tendens til at periodisk at ændre retning. Et højt niveau af Grønt (noget som er mindre sædvanligt) indebærer ofte at personen har en mere målrettet og vedholdende indstilling.

DISC Profil analys röd

Eksempel på DISC-profil med højt niveau af Selvstændighed

Tålmod

Denne personlighedstype karakteriseres af at individet har en ringe fornemmelse for det presserende, samt en langsommelig tilgang. Det indebærer at individet formår at arbejde med opgaver og i situationer som andre ville synes var kedelige og repetitive. Individer med denne DISC-profil karakteriseres af underdanighed og de er parat til at acceptere at der findes områder og forhold, som de ikke kan forandre.

Tålmodige individer tenderer til at have en åben og optimistisk attitude, specielt til andre mennesker. De er ikke konkurrence-mindede og foretrækker at undgå situationer, hvor de risikerer at havne i konflikter med andre. Dette medfører til at deres indstilling præges af tillid; de kan lide at udvikle varme og venskabelige relationer med dem som er rundt omkring dem, og de søger ikke efter skjulte motiver bag andres handlinger.

Graden af indflydelse i en organisation påvirker en Tålmodig personlighedstype og dennes grad af åbenhjertig venlighed, som denne profil kendetegnes ved. Men uanset niveauet af Gult bevarer Tålmodige individer samme grundlæggende adfærdsmønster, også selvom flere Gule individer udviser en mere åben og udadrettet adfærd.

I de profiler hvor Tålmod kombineres med meget Blåt fremtræder mere praktiske træk i adfærden. Hvor Tålmod og Korrekthed befinder sig på et ligeværdigt niveau, resulterer det i en type af adfærd hvor personen lægger stor vægt på detaljer i sit arbejde.

DISC Analys profil grön
DISC Profil Analys grön

Eksempel på DISC-profil med højt niveau af Tålmod

Udholdenhed

Udpræget for udholdende personer er at de håndterer forandringer dårligt. Når de har indrettet sig komfortabelt i et status quo har de vældig svært ved at bryde ud det og tilpasse sig til nye situationer. Det indebærer at de gør alt hvad de kan for at opretholde tingenes tilstand; med sin stærke loyalitet og modstandskraft forsvarer de sit eksisterende miljø og gruppe.

I de adfærdsmønstre som Udholdende individer udviser, har de en tendens til at arbejde bedst når de kan fokusere på en enkelt opgave. Deres opmærksomhed skifter sjældent fra en sag til en anden; for dem tager det tid at tilpasse sig. Når de har udarbejdet en handlingsplan kan man imidlertid også stole på at de gennemfører arbejdsopgaven.

Udholdenhed ses oftest hos personer med et passivt og tålmodigt adfærdsmønster, men det kan også forekomme hos DISC-profiler med meget Rød. I så fald kan man forvente sig at den pågældende person er påfaldende beslutsom og urokkelig .

DISC Profil Analys grön
DISC Analys profil grön

Eksempel på DISC-profil med højt niveau af Udholdenhed

Selvtillid

Selvsikre DISC-profiler består af individer som sjældent tvivler på sin egen formåen og som føler sig bekvemme i næsten alle sociale situationer. De har let ved at tale med mennesker de ikke kender og de er frygtløse når det gælder om at tage initiativ til kontakt. Nogen gange kan de blive alt for sikre på sig selv, hvilket gør at de agerer impulsivt.

Selvtillid er i overvejende grad en social DISC-profil – den mærkes mest når en person befinder sig i en social situation eller når individet interagerer med andre på et mere personligt plan. Selvtillid er ikke det samme som selvhævdelsesbehov – selvsikre personer kan også godt have et behov for at hævde sig selv, men samtidigt behøver det ikke være sådan. Det beror meget på hvor højt niveauet af Rødt er i DISC-profilen.

Når niveauet af Rødt er højt (sådan er det ikke i de allerfleste profiler), har individet både et selvhævdende og selvsikkert adfærdsmønster. Denne kraftfulde kombination medfører at individet, som så er helt frygtløs, har evne til at håndtere næsten alle situationer. Medens profilen vanligvis foretrækker åbenhed og venlighed når et spørgsmål skal diskuteres, er personen også kapabel til at antage en mere konfrontativ indstilling eller standpunkt, når situationen kræver det.

Behovet for selvhævdelse savnes, eller er i det mindste lavt, når niveauet af Rødt er lavt. Ved sådanne tilfælde optræder den selvsikre adfærd kun i gunstige situationer og miljøer; hvis omgivelserne er fjendtlige føler personen sig ofte ubekvem og bliver mærkbart mindre udtryksfuld.

DISC Profil personlighetstest gul
DISC Profil test gul

Eksempel på DISC-profil med højt niveau af Selvtillid

Motivation

Motivation findes i en DISC-profil når niveauet af Rødt er højere end Grønt. Handling er en af hovedingredienserne i denne egenskab. Personlighedstypen føler et behov for at være aktiv hele tiden og udviser utålmodighed over for andre som ikke kan holde trit med den Motiveredes hurtige takt. En Motiveret personlighedstype reagerer hurtigt på nye udfordringer, men uden at tabe retning eller egne mål af syne.

Motivation er vældig ofte forekommende i de profiler hvor niveauet af Rødt er højt; det afspejler det aspekt af selvtillid som også indgår hos Røde personer. Et sådan individ er kapabel til at tage ansvar for sine egne handlinger, og er ofte ivrige for at gøre det. Individer med denne DISC-profil kan godt håndtere konflikter og stress i dagligdagen.

Motiverede DISC-profiler drives stærkt af personlig fremgang. De tenderer til at være konkurrencedygtige af natur (præcis som Røde personlighedsprofiler også er). Præcis som vi har set, så indgår Tålmod derimod ikke i et Motiveret adfærdsmønster. Individer med denne DISC-profil søger hurtige resultater, og derfor er langsigtede mål og omhyggelig overvågning af forskellige problemer sjældent forekommende i adfærdsmønstret.

DISC Profil analys röd
DISC Profil personlighetstest gul

Eksempel på DISC-profil med højt niveau af Motivation

Følsomhed

Personer med denne DISC-profil er ekstremt opmærksomme på sine omgivelser og de forandringer som sker der – i en sådan grad at de opfatter de mindste detaljer som ofte går andre forbi. Det er en positiv egenskab, men medfører også at de hurtigt bliver kede af det og let bliver distraherede.

Det eksakte adfærdsmønster hos en følsom DISC-profil varierer, beroende på den Røde faktor indenfor profilen.

Når Følsomhed kombineres med meget Gult indebærer det et individ som er socialt medlevende og som lægger mærke til små nuancer i kommunikationen. Mens social Følsomhed af denne slags er værdifuld kan den også have sine bagsider. Visse individer kan blive oversensitive for andres udtalelser og til tider se kritik som noget ubehageligt, når det ikke var tiltænkt sådan.

Når niveauet af Gult er lavt indebærer Følsomhed en praktisk indrettet DISC-profil, hvor personen fokuserer på fakta og præcision. Hos en sådan personlighedstype forstærker Følsomhed egenskaben Korrekthed. Et individ med dette adfærdsmønster kontrollerer tingene nøje og forsikrer sig om at fejltagelser og misforståelser undgås. Denne indstilling er, som sagt, positiv, men til tider kan den dog gå til yderligheder.

DISC Profil personlighetstest röd
DISC Analys profil gul

Exempel på DISC-profil med hög nivå av Känslighet

Tankefuldhed

Tankefulde individer tænker nøje over hvad de siger og gør, og agerer aldrig impulsivt. Deadlines og andre tidsrammer er svære at håndtere for denne personlighedstype. Til denne DISC-profils fordel hører dog den pålidelighed og stabilitet som personen tilfører en arbejdsplads.

I egenskaben sigter termen Tankefuldhed specielt på det faktum at individerne har en tendens til at tænke, planlægge og overvåge ting og forhold mere end de andre personlighedstyper. I daglig tale kan ”Tankefuld” også betyde at man er fuld af omtanke og bryder sig om andres følelser. Selvom det ikke indgår i DISC-profilens mere tekniske definition er det dog sædvanligt at personer med et højt niveau af Grønt i sin DISC-profil også udviser omtanke.

Den nøjagtige betydning af Tankefuldhed i en DISC-profil beror ofte på niveauet af Blåt. Når der er meget Blåt og Tankefuldhed kombineres med Korrekthed, leder dette til en disciplineret og målrettet arbejdsmåde, hvor hver handling planlægges med omsorg og forsigtighed.

Hvis niveauet af Konformitet er lavt indebærer Tankefuldhed en mindre fokuseret DISC-profil. I så fald forstærker Tankefuldheden ofte modstand mod forandring eller det at skride til handling, som findes hos en profil med meget Grønt. Personen udtænker hellere en plan, end agerer.

DISC profil personlighetstest blå
DISC Profil Analys grön

Eksempel på DISC-profil med højt niveau af Tankefuldhed

Kontakt os hvis du har spørgsmål eller overvejelser om DISC

KONTAKTA OS

Kontakt os

FØLG OS

011   06   08

FLERE SPROG

disc analys svenska disc analyse norsk disc analyysi disc profiili